World Book Day

Photographs from World Book Day 2002

 • sebby receiving prize - BFG 2

  sebby receiving prize - BFG 2

  sebby receiving prize - BFG 2.jpg
  730
  sebby receiving prize - BFG 2
 • school assembly 2

  school assembly 2

  school assembly 2.jpg
  729
  school assembly 2
 • Olivia - Mr Bump 2

  Olivia - Mr Bump 2

  Olivia - Mr Bump 2.jpg
  728
  Olivia - Mr Bump 2
 • Mya - Pippi Longstocking receiving prize 2

  Mya - Pippi Longstocking receiving prize 2

  Mya - Pippi Longstocking receiving prize 2.jpg
  727
  Mya - Pippi Longstocking receiving prize 2
 • Mustafa - Cowboy 2

  Mustafa - Cowboy 2

  Mustafa - Cowboy 2.jpg
  726
  Mustafa - Cowboy 2
 • Mohammed - doctor 2

  Mohammed - doctor 2

  Mohammed - doctor 2.jpg
  725
  Mohammed - doctor 2
 • Minsu - Alice in wonderland 2

  Minsu - Alice in wonderland 2

  Minsu - Alice in wonderland 2.jpg
  724
  Minsu - Alice in wonderland 2
 • Melvin - Mr Messy 2

  Melvin - Mr Messy 2

  Melvin - Mr Messy 2.jpg
  723
  Melvin - Mr Messy 2
 • Grace - Frozen 2

  Grace - Frozen 2

  Grace - Frozen 2.jpg
  710
  Grace - Frozen 2
 • Finch class fancy dress 2

  Finch class fancy dress 2

  Finch class fancy dress 2.jpg
  709
  Finch class fancy dress 2
 • Elleot - Super Mario 2

  Elleot - Super Mario 2

  Elleot - Super Mario 2.jpg
  708
  Elleot - Super Mario 2
 • Charlie G - A Bear 2

  Charlie G - A Bear 2

  Charlie G - A Bear 2.jpg
  707
  Charlie G - A Bear 2
 • Bella - Queen of Hearts 2

  Bella - Queen of Hearts 2

  Bella - Queen of Hearts 2.jpg
  706
  Bella - Queen of Hearts 2
 • Arham - Mr Grumpy 2

  Arham - Mr Grumpy 2

  Arham - Mr Grumpy 2.jpg
  705
  Arham - Mr Grumpy 2
 • Amily - Pirate 2

  Amily - Pirate 2

  Amily - Pirate 2.jpg
  704
  Amily - Pirate 2
 • Angelina - Mr Sleepy 2

  Angelina - Mr Sleepy 2

  Angelina - Mr Sleepy 2.jpg
  703
  Angelina - Mr Sleepy 2
 • Hannah I - Mr Tickle 2

  Hannah I - Mr Tickle 2

  Hannah I - Mr Tickle 2.jpg
  711
  Hannah I - Mr Tickle 2
 • Jamie - Harry Potter 2

  Jamie - Harry Potter 2

  Jamie - Harry Potter 2.jpg
  712
  Jamie - Harry Potter 2
 • Jason - Mr Tickle 2

  Jason - Mr Tickle 2

  Jason - Mr Tickle 2.jpg
  713
  Jason - Mr Tickle 2
 • Junior - Harry Potter 2

  Junior - Harry Potter 2

  Junior - Harry Potter 2.jpg
  714
  Junior - Harry Potter 2
 • Kathy Rice Music session 2

  Kathy Rice Music session 2

  Kathy Rice Music session 2.jpg
  715
  Kathy Rice Music session 2
 • Kia B - Shark Lady 2

  Kia B - Shark Lady 2

  Kia B - Shark Lady 2.jpg
  716
  Kia B - Shark Lady 2
 • Kristiana - Princess 2

  Kristiana - Princess 2

  Kristiana - Princess 2.jpg
  717
  Kristiana - Princess 2
 • Lily-May - Harry Potter 2

  Lily-May - Harry Potter 2

  Lily-May - Harry Potter 2.jpg
  718
  Lily-May - Harry Potter 2
 • Linnet Class - Tug of war 3

  Linnet Class - Tug of war 3

  Linnet Class - Tug of war 3.jpg
  719
  Linnet Class - Tug of war 3
 • Linnet staff - Paddington 3

  Linnet staff - Paddington 3

  Linnet staff - Paddington 3.jpg
  720
  Linnet staff - Paddington 3
 • Markuss - Mr Strong 2

  Markuss - Mr Strong 2

  Markuss - Mr Strong 2.jpg
  721
  Markuss - Mr Strong 2
 • Matthew - Mr Perfect 2

  Matthew - Mr Perfect 2

  Matthew - Mr Perfect 2.jpg
  722
  Matthew - Mr Perfect 2
 • Shreya - Collecting book 2

  Shreya - Collecting book 2

  Shreya - Collecting book 2.jpg
  731
  Shreya - Collecting book 2
 • zoel receiving prize 3

  zoel receiving prize 3

  zoel receiving prize 3.jpg
  732
  zoel receiving prize 3
 • zoel receiving prize 4

  zoel receiving prize 4

  zoel receiving prize 4.jpg
  733
  zoel receiving prize 4
 • Minsu - Dancing 2

  Minsu - Dancing 2

  Minsu - Dancing 2.jpg
  734
  Minsu - Dancing 2